Tin mới

15 Trường đại học sản sinh nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhất thế giới

Pitchbook đã xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới dựa trên số lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp lập startup riêng và số vốn đầu tư mạo hiểm họ huy động được.

1. Đại học Stanford (Stanford, bang California, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 1.178
Số lượng startup: 1.015
Số vốn huy động được: 28,84 tỷ USD

2. Đại học California, Berkeley (bang California, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 1.137
Số lượng startup: 1.012
Số vốn huy động được: 20,78 tỷ USD

3. Viện công nghệ Massachusetts (bang Massachusetts, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 941
Số lượng startup: 819
Số vốn huy động được: 21,24 tỷ USD

4. Đại học Harvard (bang Massachusetts, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 900
Số lượng startup: 799
Số vốn huy động được: 25,35 tỷ USD

5. Đại học Pennsylvania ‎(Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 838
Số lượng startup: 757
Số vốn huy động được: 15,82 tỷ USD

6. Đại học Cornell (Ithaca, New York, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 750
Số lượng startup: 693
Số vốn huy động được: 20,1 tỷ USD

7. Đại học Michigan (Ann Arbor, bang Michigan, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 712
Số lượng startup: 638
Số vốn huy động được: 12,07 tỷ USD

8. Đại học Tel Aviv (Tel Aviv, Israel)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 640
Số lượng startup: 531
Số vốn huy động được: 7,91 tỷ USD

9. Đại học Texas (Austin, bang Texas, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 636
Số lượng startup: 582
Số vốn huy động được: 7,7 tỷ USD

10. Đại học Illinois (Urbana-Champaign, bang Illinois, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 526
Số lượng startup: 484
Số vốn huy động được: 9,94 tỷ USD

11. Đại học Yale (New Haven, bang Connecticut, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 504
Số lượng startup: 458
Số vốn huy động được: 11,44 tỷ USD

12. Đại học Princeton (Princeton, bang New Jersey, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 487
Số lượng startup: 454
Số vốn huy động được: 10,81 tỷ USD

13. Đại học California, Los Angeles (bang California, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 483
Số lượng startup: 458
Số vốn huy động được: 10,16 tỷ USD

14. Viện công nghệ Technion - Israel (Haifa, Israel)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 468
Số lượng startup: 395
Số vốn huy động được: 7,2 tỷ USD

15. Đại học Wisconsin (Madison, bang Wisconsin, Mỹ)


Số lượng doanh nhân khởi nghiệp: 461
Số lượng startup: 411
Số vốn huy động được: 4,84 tỷ USD

Nguồn: brandsvietnam

No comments